Dvojzkoušky Zvířatanakupují.cz

Naši sponzoři

banner-640px.jpgdogprint.jpg

KDY: 1. 5. 2013

KDE: Cvičiště Vychovaný pes, Praha 5 – Lahovičky – příjezdové cesty a bližší info o cvičišti vč. fotografií najdete na www.vychovanypes.cz

 
Garant akce: Pavla Klučková  tel: 723 387 193

 

Rozhodčí: Alice Glöcknerová

 

Povrch:  tráva  

 

Program:     

Prezence A1: 07:30 – 08:00h

Prezence A2: 11:00 – 11:30h

Prezence A3: 15:00 – 15:30h

 

Časy jsou orientační, budou upřesněny nejpozději do 20. 4. 2013

 

Uzávěrka přihlášek:10. 4. 2013

Počet závodních týmů je omezen na 150 !

Přihlášení a zařazení své přihlášky na presenční listinu, proběhne po připsání platby na účet. Průběžnou startovní listinu možno sledovat  na www.kacr.info

200,- Kč

na 1 den za prvního psa

180,- Kč

na 1 den za druhého a dalšího  psa

+ 100,- Kč

nečlen KA ČR za každý den a psa 

                              

 

 

 

                               Startovné se po datu uzávěrky nevrací. Možná výměna startujícího.

 

Úhrada startovného: převodem na číslo účtu: 2100340466/2010, variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené systémem KAČR po přihlášení. V případě úhrady více psů, napište čísla do zprávy pro příjemce

 

Ceny: Týmy na prvních třech místech a vítězové součtů budou odměněni cenami.

 

Veterinární podmínky: platná očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze

 

Podmínky účasti: Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu

                                  zvířat proti týrání  a Řádem agility ČR

                                  Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za

                                  škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

 

Občerstvení: zajištěno v areálu     

Parkování: před areálem