Trojzkoušky "SBOHEM PRÁZDNINY"

KDY: 31. 8. 2013

KDE: Díky popovodňové situaci proběhnou zkoušky v prostorách PETCENTER v Horních Počernicích. Můžete se těšit krásné parkury Katky Lerlové, elektronickou časomíru, zónové překážky s tartanovým povrchem a jako již tradičně, slevu do Petcentra, slevu do blízkého McDonalda .... a především skvělou atmosféru.

 
Garant akce: Pavla Klučková  tel: 723 387 193

 pavla@vychovanypes.cz

Rozhodčí: Kateřina Lerlová

Povrch:  tráva  

Program:     

Prezence A1: 07:30 – 08:00h

Prezence A2: 12:00 – 12:30h

Prezence A3: 14:30 – 15:00h

 

Časy jsou orientační, budou upřesněny nejpozději do 25. 8. 2013

 

Uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2013

Počet závodních týmů je omezen na 100 !

Přihlášení a zařazení své přihlášky na presenční listinu, proběhne po připsání platby na účet. Průběžnou startovní listinu možno sledovat  na www.kacr.info

350,- Kč

na 1 den za prvního psa

300,- Kč

na 1 den za druhého a dalšího  psa

+ 100,- Kč

nečlen KA ČR za každý den a psa 

                              

 

 

 

                               Startovné se po datu uzávěrky nevrací. Možná výměna startujícího.

 

Úhrada startovného: převodem na číslo účtu: 2100340466/2010, variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené systémem KAČR po přihlášení. V případě úhrady více psů, napište čísla do zprávy pro příjemce

PROSÍM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST VS, BEZ SPRÁVNÉHO VS JE PŘIŘAZENÍ PLATBY KOMPLIKOVANÉ A V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO VS NEMŮŽEME GARANTOVAT, ŽE PLATBA BUDE PŘIŘAZENA SPRÁVNĚ A VČAS. 

 

Ceny: Týmy na prvních třech místech a vítězové součtů budou odměněni cenami.

 

Veterinární podmínky: platná očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze

 

Podmínky účasti: Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu

                                  zvířat proti týrání  a Řádem agility ČR

                                  Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za

                                  škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

 

Občerstvení: zajištěno v areálu     

Parkování: před areálem